Tiêu chuẩn OHSAS 18000: Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

36

OHSAS 18000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, được phát hành bởi viện tiêu chuẩn Anh (BSI), được công nhận và có giá trị trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn OHSAS 18000 trong lĩnh vực Y tế là gì?

Chuyên gia y tế tại các trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội cho biết: Việc thực hiện và đạt chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 cho một doanh nghiệp đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng đơn vị đó đã xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp. Điều này đồng thời đảm bảo khả năng cung cấp một môi trường làm việc an toàn, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu liên quan khác, nhằm bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp và nhân viên của nhà thầu.

Lịch sử hình thành của OHSAS 18000

Năm 1991, Ủy ban Sức khỏe và An toàn ở Anh (một tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy các qui định về sức khỏe và an toàn) giới thiệu hướng dẫn quản lý sức khỏe và an toàn, được biết đến là HSG 65. Đây là tài liệu đưa ra các yêu cầu cơ bản về quản lý sức khỏe và an toàn một cách tích cực. Tuy nhiên, HSG 65 chỉ được áp dụng cho các công ty hoạt động ở Vương quốc Anh và không phải là tiêu chuẩn chung để đăng ký chứng nhận.

Để mở rộng áp dụng, Viện Tiêu chuẩn Anh phát triển hướng dẫn tổng quát về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn dựa trên tiêu chuẩn BS 8800. Hướng dẫn này kết hợp hai phương tiện: hướng dẫn HSG 65 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Mặc dù BS 8800 và HSG 65 chỉ là hướng dẫn và không bao gồm các điều khoản bắt buộc, nhưng các tổ chức có thể sử dụng BS 8800 để phát triển hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách đầy đủ và hiệu quả mà không đạt chứng nhận.

Cử nhân Thực hành Cao đẳng Điều dưỡng TP.HCM cho biết: Với nhu cầu mạnh mẽ về tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) phát hành phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999 về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn, được phát triển với sự hợp tác của các tổ chức chứng nhận hàng đầu trên thế giới. Tiêu chuẩn này cho phép đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý của các tổ chức. Phiên bản mới OHSAS 18001:2007 không phải là tiêu chuẩn của BSI, mà là kết quả của đóng góp từ 10 tổ chức chứng nhận hàng đầu trên toàn cầu.

Những thay đổi chính của OHSAS

Các thay đổi chính của OHSAS 18001:2007 so với OHSAS 18001:1999 bao gồm:

 1. Tầm quan trọng của “sức khỏe” được nhấn mạnh hơn:
  • Đặc điểm “sức khỏe” được tăng cường và nhấn mạnh, đặt sự chú ý lớn hơn đến khía cạnh này của quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 2. Là tiêu chuẩn chứ không phải quy định:
  • OHSAS 18001:2007 được thể hiện như là một tiêu chuẩn thay vì là một quy định, giúp đưa ra sự linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc triển khai.
 3. Tương thích với ISO 14001:2004:
  • Đảm bảo tính tương thích với tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2004, giúp tự động hóa và hiệu quả hóa quá trình quản lý.
 4. Thuật ngữ “Rủi ro có thể chịu đựng” được thay bằng rủi ro có thể chấp nhận:
  • Sự điều chỉnh ngôn ngữ để tạo ra một hiểu biết rõ ràng hơn về khái niệm rủi ro và cách quản lý chúng.
 5. Định nghĩa mối nguy không còn đề cập đến tổn thất như hư hỏng tài sản, tổn hại môi trường làm việc:
  • Sự điều chỉnh trong định nghĩa để tập trung vào những mối nguy có thể gây tổn thất nghiêm trọng thay vì chỉ là những tổn thất nhỏ.
 6. 3.3 và 4.3.4 kết hợp chung:
  • Các điều khoản về quy hoạch và thiết kế của hệ thống quản lý đã được kết hợp để tạo ra sự hiệu quả và linh hoạt.
 7. Điều khoản mới 4.5.2 Đánh giá sự phù hợp:
  • Bổ sung yêu cầu về đánh giá sự phù hợp để đảm bảo rằng hệ thống luôn đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 8. Yêu cầu mới về sự tham gia tham vấn 4.4.3.2:
  • Đưa ra yêu cầu mới về sự tham gia của người lao động trong quá trình tham vấn về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 9. Yêu cầu mới về điều tra sự cố 4.5.3.1:
  • Thêm yêu cầu mới về việc tiến hành điều tra sự cố để xác định nguyên nhân và ngăn chặn tái diễn của chúng.


Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo Cao đẳng Y Dược chất lượng cao năm 2024

Mô hình hệ thống OHSAS 18001:2007

Cử nhân Cao đẳng Y Dược TP.HCM cho biết: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong OHSAS 18001:2007 được xây dựng dựa trên mô hình P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) và bao gồm các phần chính sau:

 1. Thiết lập chính sách an toàn: Đặt ra các nguyên tắc và mục tiêu chung liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 2. Lập kế hoạch: Xây dựng kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu và thực hiện chính sách an toàn.
 3. Thực hiện và điều hành: Thực hiện kế hoạch và thực hiện các hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 4. Kiểm tra và hành động khắc phục: Kiểm tra hiệu suất, đánh giá rủi ro, và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.
 5. Xem xét của lãnh đạo: Lãnh đạo xem xét toàn bộ hệ thống để đảm bảo hiệu suất và liên tục cải tiến.

Các yêu cầu của OHSAS 18001:2007

 1. Hoạch định về việc nhận dạng, đánh giá và kiểm soát hiểm nguy: Xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 2. Các yêu cầu của luật pháp: Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các quy định liên quan khác.
 3. Mục tiêu: Đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 4. Chương trình quản lý AT-SK nghề nghiệp: Phát triển và triển khai chương trình quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 5. Áp dụng và điều hành: Thực hiện và duy trì các quy trình và hệ thống quản lý.
 6. Cấu trúc và trách nhiệm: Xác định cấu trúc tổ chức và phân công trách nhiệm liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 7. Đào tạo, nhận thức và năng lực: Đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ và có năng lực để thực hiện công việc an toàn.
 8. Tư vấn và thông tin: Cung cấp tư vấn và thông tin để hỗ trợ quá trình quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 9. Tài liệu: Quản lý và duy trì các tài liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 10. Kiểm soát tài liệu: Đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ với tài liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 11. Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp: Xây dựng kế hoạch và biện pháp ứng phó để đối mặt với tình huống khẩn cấp.
 12. Khắc phục và phòng ngừa: Thực hiện các biện pháp để khắc phục sự cố và ngăn chặn tái diễn chúng.
 13. Đo lường và giám sát việc thực hiện: Xác định và theo dõi các chỉ số hiệu suất liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 14. Tai nạn, sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa: Xác định, báo cáo và xử lý tai nạn, sự cố và các tình huống không phù hợp, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.
 15. Hồ sơ và quản lý hồ sơ: Bảo quản và quản lý hồ sơ liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 16. Đánh giá: Thực hiện các đánh giá định kỳ về hiệu suất và tuân thủ theo các tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan.
 17. Xem xét của lãnh đạo: Lãnh đạo xem xét và đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để đảm bảo liên tục cải tiến và đáp ứng các yêu cầu.

Tổng hợp bởi: truongcaodangyduocpasteurhn.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here